Додаток № 1

                                                         до протоколу від 29.12.2018

Оголошується конкурс на зайняття посади директора

комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров’я»    

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від   27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження Київського міського голови від 13 червня 2018 року № 383 «Про внесення змін до розпорядження Київського міського голови від 15 липня                   2013 року № 118 «Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», накази Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.07.2018 № 1500/к «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу охорони здоров’я, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядкований Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та від  22 грудня 2018 року № 2273/к «Про утворення постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників новостворених закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»

Найменування закладу: комунальне некомерційне підприємство «Київський міський центр громадського здоров’я»    

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 

01034, м. Київ,  пров. Георгіївський, 9

Основні напрями діяльностікомунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров’я» здійснює свою діяльність на підставі 

Статуту комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров’я»   

Структура  комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров’я»     

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров’я»    

Термін подання документів:

з 04 січня 2019 року до 25 січня 2019 року 

Документи претендентів приймаютьсяза адресою: 01001, м. Київ,  вул. Прорізна, 19, каб. 1, з 9.00 до 17.00, Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:(044) 284-08-65, e-mail: [email protected]

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 постанови КМУ № 1094 від 27.12.2017 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі – постанова КМУ);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 постанови КМУ;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови КМУ;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 постанови КМУ;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. 

Вимоги до претендента:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина».

Вітається: 

- наявність наукового ступеню за напрямком діяльності установи, освіта у сфері громадського здоров’я та високий рівень досягнень, досвіду, знань у сфері громадського здоров’я;

- підтверджений управлінський досвід у визначенні ідеології та стратегії розвитку організацій, включаючи управління персоналом не менше 5 років на керівних посадах (відбір, розвиток, управлінська дисципліна, заохочення);

- досвід розробки стратегічних планів діяльності, бюджету організації, визначення пріоритетності заходів, забезпечення координації, взаємодії з партнерами і організація оцінки програмних досягнень;

- не менше 5 років досвіду на керівних посадах на національному та/або міжнародному рівні у сфері охорони здоров’я (відповідно до десяти основних оперативних функцій громадського здоров’я, рекомендованих ВООЗ);

- досвід управління групами або командами у сфері громадського здоров’я під час надзвичайних ситуацій і реагування на них;

- досвід ефективного спілкування з високопоставленими офіційними особами, представниками наукових і академічних кіл, міжнародних організацій, приватного сектору, громадянського суспільства, засобів масової інформації та громадськості в цілому;

- наявність сильних комунікаційних навичок, зокрема, здатність ефективно доносити проблематику громадського здоров’я до різних аудиторій,

- участь у реформуванні інститутів або державних політик або у впровадженні нових підходів, орієнтованих на громадське здоров’я;

- вільне володіння українською мовою;

- здатність розуміти і розмовляти англійською мовою;

- володіння комп’ютером.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, може містити проект плану розвитку комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров’я» на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров’я»    протягом одного року;

- заходи з виконання завдань комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров’я»  і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників лікарні, підвищення ефективності її діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров’я»;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров’я».

Умови оплати працідиректоракомунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров’я» із зазначенням істотних умов контракту:

- посадовий оклад директора комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров’я» із зазначенням істотних умов контракту визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я», від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

Дата проведення конкурсу:

- засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та прийняття рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров’я» відбудеться 1 лютого 2019 року; 

- засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу відбудеться  8 лютого 2019 року.

Місце проведення конкурсу: м. Київ, вул. Прорізна, 19, актовий зал, Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Версiя для друку

undefined 

 

 

 

 

 

 

 

Цифрова освіта

111