Головна  →  Фахівцям  →  Охорона праці  →  З 15 січня 2019 року спецодяг слід видавати за новими правилами.
 
 
Мінсоцполітики наказом від 29.11.2018 р. №1804 (зареєстрований в Міністерстві юстиції від 27.12.2018 р. за №1494/32946) затвердило Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. 
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Сьогодні, 15 січня 2019 року, його було опубліковано в «Офіційному віснику України» №4. Відповідно з 15 січня втратило чинність Положення №53 та почали діяти Мінімальні вимоги.
 
На кого поширюються Мінімальні вимоги?
Ці вимоги поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які у своїй діяльності використовують засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).
Тобто всі роботодавці, в т.ч. й фізособи, мають обов'язково їх застосовувати. Детальний аналіз застосування новим Мінімальних вимог ми наведемо в окремій аналітиці.
 
Головні моменти нових вимог щодо ЗІЗ
Видача працівникам і повернення таких ЗІЗ має обліковуватися в Особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ. Нову форму цієї картки також затверджено Наказом №1804.
Вибір ЗІЗ за характером виконуваних робіт роботодавець має здійснювати з урахуванням класифікації ЗІЗ відповідно до чинних в Україні національних стандартів. Для полегшення вибору роботодавець може користуватись:
  • орієнтовним переліком небезпек, за яких використовуються додаткові ЗІЗ, що наведений у додатку 2 до цих Мінімальних вимог;
  • орієнтовним переліком робіт, які вимагають застосування відповідних ЗІЗ, що наведені у додатку 3 до цих Мінімальних вимог.
За результатами проведених заходів складають таблицю врахування ризиків для обґрунтування вибору та використання ЗІЗ за формою згідно з додатком 4 до цих Мінімальних вимог.
 
Що буде за невиконання вимог нового порядку видачі спецодягу?
За ст.  8 Закону про охорону праці на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту. 
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюють для роботодавця обов’язковий мінімум безплатної видачі ЗІЗ. 
Тож порушення нових Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками ЗІЗ є порушенням законодавства про охорону праці. А це вже призведе до штрафів при перевірках Держпраці з питань охорони праці. Максимальний розмір штрафу відповідно до ст. 43 Закону «Про охорону праці» не може перевищувати 5% середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік.  
Версiя для друку

 

 

 

 

 

 

Цифрова освіта