Закон України від 06 квітня 2000 року № 1645-111 «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Стаття 21. Обов'язкові профілактичні медичні огляди
Обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні
огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких
пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних
хвороб, проводяться за рахунок роботодавців у порядку, встановленому законодавством.
Обов'язковим профілактичним медичним оглядам підлягають неповнолітні, учні
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та студенти вищих
навчальних закладів, інші категорії осіб відповідно до закону.
У разі погіршення епідемічної ситуації за поданням відповідного головного державного
санітарного лікаря рішеннями органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування для працівників, зазначених у частині першій цієї статті, можуть
проводитися позачергові обов'язкові профілактичні медичні огляди.
Обов'язковим профілактичним медичним оглядам і подальшому медичному нагляду
підлягають також особи, які перебували в контакті з хворими на особливо небезпечні та
небезпечні інфекційні хвороби чи бактеріоносіями збудників цих хвороб:
за місцем роботи, навчання, відпочинку тощо;
у домашніх умовах.
Дані про результати обов'язкових профілактичних медичних оглядів
працівників,зазначених у частині першій цієї статті, заносяться до їх особистих медичних
книжок та інших медичних документів і підлягають обліку у відповідних органах
державної санітарно-епідеміологічної служби.
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим
профілактичним медичним оглядам, порядок проведення цих оглядів та видачі особистих
медичних книжок встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Особи, які відмовляються або ухиляються від проходження обов'язкових
профілактичних медичних оглядів, відсторонюються від роботи, а неповнолітні, учні та
студенти від відвідування відповідних закладів.

 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-Х11 "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

Стаття 22. Державний контроль і нагляд в сфері охорони здоров'я
Держава через спеціально уповноважені органи виконавчої влади здійснює контроль і нагляд
за додержанням законодавства про охорону здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог,
спрямованих на забезпечення здорового навколишнього природного середовища і санітарно-
епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності в сфері охорони
здоров'я, вимог Державної Фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних
матеріалів і технологій.

Стаття 31. Обов'язкові медичні огляди
З метою охорони здоров'я населення організуються профілактичні медичні огляди
неповнолітніх, вагітних жінок, працівників підприємств, установ і організацій з шкідливими і
небезпечними умовами праці, військовослужбовців та осіб, професійна чи інша діяльність яких
пов'язана з обслуговуванням населення або підвищеною небезпекою для оточуючих.
Власники та керівники підприємств, установ і організацій несуть відповідальність за
своєчасність проходження своїми працівниками обов'язкових медичних оглядів та за шкідливі
наслідки для здоров'я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли
обов'язкового медичного огляду.

 

Версiя для друку

 

 

 

 

 

 

Цифрова освіта