Додаток № 1

                                                                                                                            до протоколу від 21.02.2019 

Оголошується конкурс на зайняття посади начальника Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи  

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження Київського міського голови від 13 червня 2018 року № 383 «Про внесення змін до розпорядження Київського міського голови від 15 липня 2013 року № 118 «Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», накази Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.07.2018 № 1500/к «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу охорони здоров’я, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядкований Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та від               10 вересня 2018 року № 1792/к «Про утворення постійно діючої конкурсної комісії проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»

Найменування закладу: Київське міське клінічне бюро судово-медичної експертизи 

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 

03141, м. Київ,  вул. Докучаєвська, 4.

Основні напрями діяльностіКиївське міське клінічне бюро судово-медичної експертизи здійснює свою діяльність на підставі 

Статуту Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи 

Структура Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи 

Кошторисні призначення  для фінансового забезпечення діяльності Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи. 

Термін подання документів:

з 26 лютого 2019 року до 12 березня 2019 року 

Документи претендентів приймаютьсяза адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 19, каб. 1, з 9.00 до 17.00, Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:  (044) 284-08-65, e-mail: [email protected]

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 постанови КМУ № 1094 від 27.12.2017 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі – постанова КМУ);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 постанови КМУ;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови КМУ;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 постанови КМУ;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

- проходження інтернатури за однією зі спеціальностей: «Лікувальна справа» або педіатричного профілю; «Судово-медична експертиза», «Патологічна анатомія»;

- підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);

- наявність сертифіката лікаря-спеціаліста за однією із судово-медичної спеціальності та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності не нижче першої категорії;

- стаж роботи за фахом – не менше 7 років.

Бажано:

- спеціалізація з «Організації і управління охороною здоров’я»;

- стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, може містити проект плану розвитку Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи протягом одного року;

- заходи з виконання завдань Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи  і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності її діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи 

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи.

Умови оплати праціначальника Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи із зазначенням істотних умов контракту:

- посадовий оклад начальника Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи із зазначенням істотних умов контракту визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 314 «Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз».

Дата проведення конкурсу:

- засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та прийняття рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади начальника Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи відбудеться 20 березня 2019 року;

- засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу відбудеться             

28 березня 2019 року.

Місце проведення конкурсу: м. Київ, вул. Прорізна, 19, актовий зал, Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Версiя для друку

undefined 

 

 

 

 

 

 

 

Цифрова освіта

111