Додаток

                                                                                                                         до протоколу № 1 від 15.10.2019 

 

Оголошується конкурс на зайняття посади директора Київського міського центру судово-психіатричної експертизи

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження Київського міського голови від 15.07.2013 № 118 «Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» (в редакції розпорядження Київського міського голови від 13.06.2018 № 383), накази Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.07.2018 № 1500/к «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу охорони здоров’я, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядкований Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та від 10.09.2019 № 1384/к «Про утворення постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» 

Найменування закладу: Київський міський центр судово-психіатричної експертизи   

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 

04080, м. Київ,  вул. Кирилівська, 103  

Основні напрями діяльностіКиївський міський центр судово-психіатричної експертизи здійснює свою діяльність на підставі 

Статуту   Київського міського центру судово-психіатричної експертизи  

Структура Київського міського центру судово-психіатричної експертизи   

Кошторисні призначення  для фінансового забезпечення діяльності Київського міського центру судово-психіатричної експертизи  

Термін подання документів:

з 18 жовтня 2019 року до 15 листопада 2019 року 

Документи претендентів приймаютьсяза адресою: 01001, м. Київ,   вул. Прорізна, 19, каб. 1, з 9.00 до 17.00, Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:  (044) 284-08-65, e-mail: [email protected]

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 постанови КМУ № 1094 від 27.12.2017 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі – постанова КМУ);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 постанови КМУ;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови КМУ;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 постанови КМУ;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) в галузі знань «Охорона здоров’я» за напрямами підготовки «Медицина», «Педіатрія»;

- проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю;

- підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);

- наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Судово-психіатрична експертиза», у тому числі «Організація і управління охороною здоров’я», не нижче першої категорії, кваліфікаційного класу судового експерта не нижче першого класу;

- стаж роботи за фахом – не менше 7 років.

Бажано:

- стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, може містити проект плану розвитку Київського міського центру судово-психіатричної експертизи   на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування Київського міського центру судово-психіатричної експертизи   протягом одного року;

- заходи з виконання завдань Київського міського центру судово-психіатричної експертизи   і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників центру, підвищення ефективності її діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Київського міського центру судово-психіатричної експертизи;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Київського міського центру судово-психіатричної експертизи.  

Умови оплати працідиректораКиївського міського центру судово-психіатричної експертизи  із зазначенням істотних умов контракту:

- посадовий оклад директора Київського міського центру судово-психіатричної експертизи із зазначенням істотних умов контракту визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 314 «Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз».

Дата проведення конкурсу:

- засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та прийняття рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади директора Київського міського центру судово-психіатричної експертизи   відбудеться 

25 листопада 2019 року;

- засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу відбудеться             

19 грудня 2019 року.

Місце проведення конкурсу: м. Київ, вул. Прорізна, 19, актовий зал, Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Версiя для друку

 

 

 

 

 

 

Цифрова освіта

111