Головна  →  Департамент  →  Запобігання корупції  →  Заходи із запобіганням корупції

ЗАХОДИ

щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів в Департаменті охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

 

 

 • Проведення роз’яснювальної роботи з метою недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення та невідкладного, у письмовій формі, повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів та вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів.
 • Ужиття заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а саме суперечності між особистими інтересами та службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих посадовій особі службових повноважень.
 • Забезпечення обов’язкового надання особами, які претендують на зайняття посад в Департаменті охорони здоров'я, відомостей про близьких осіб, які будуть працювати з ними в одній сфері та можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів під час виконання нею своїх посадових обов’язків після призначення її на посаду.
 • Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» про спеціальні обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».
 • Здійснення, у межах компетенції: перевірки фактів своєчасності подання електронної декларації.
 • Здійснення невідкладного, у письмовій формі, інформування працівником Департаменту охорони здоров'я про обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів з метою термінового вжиття заходів щодо усунення таких обставин.
 • Ужиття при виявленні конфлікту інтересів або отриманні повідомлення про обставини, що можуть призвести до конфлікту інтересів, заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом усунення працівника Департаменту охорони здоров'я від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або запобігання вчинення дій та прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів.
 • Забезпечення прозорості, доброчесності і об’єктивності при прийнятті управлінських рішень за напрямками роботи відповідно до компетенції відділів.
 • Здійснення особливого контролю за діяльністю працівників Департаменту охорони здоров'я, які працюють у відділах де існує високий ризик виникнення конфлікту інтересів (розподіл або використання бюджетних коштів, організація державних закупівель, передача майна в оренду, проведення претензійно-позовної роботи, прийняття кадрових рішень, реалізація контрольно-наглядових функцій тощо) з метою виявлення та недопущення виникнення конфлікту інтересів.
 • Вжиття заходів щодо безумовного дотримання вимог статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» з метою попередження фактів виникнення конфлікту інтересів у випадках, коли працівник Департаменту охорони здоров'я може мати певні приватні інтереси, пов’язані з майновими правами (наявність корпоративних прав, майна тощо).
 • Здійснення контролю за дотриманням працівниками Департаменту охорони здоров'я у разі виникнення конфлікту інтересів або за наявності підстав, за яких він може виникнути, вимог Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом в Міністерстві юстиції України від 31 серпня 2016 року № 1203/29333 у частині врегулювання конфлікту інтересів.
 • План заходів щодо запобігання та зменшення ризиків корупції на 2017 рік Департаменту охорони здоров’я).
 • Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у Департаменті охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 2017 році.
 • План заходів щодо запобігання та зменшення ризиків корупції на 2018 рік Департаменту охорони здоров’я).
 • Методичні рекомендації затвердженні рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14 липня 2016 року № 2 з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб.
Версiя для друку

 

 

 

 

 

 

Цифрова освіта